Ogräsbekämpning av åkersenap i höstvete

Våren 2014; 1: a passet vid rätt tidpunkt, här i övre bladzonen i inventeringen ”kammade och klippta”. För detta måste ogräset stå klart över grödan, så den blir skuren på stjälkarna. Om ogräset är i samma höjd som grödan, skjuts blomhuvudena i stor utsträckning åt sidan och skärs inte.

Bladinställning 4/50, driftshastighet ca. 12 km / h.