Ogräsbekämpning av fetmållor (Atriplex sp.) i sockerbetor

Sommaren 2017 på Nedre Rhen. Senare användning, fetmållorna delvis ca 1 m högre än sockerbetor. Äldre växter med hög stjälkstyrka, snitt svårt. Första skärningen några veckor tidigare och sedan följt av en andra skärning. Dessa erfarenheter samlas in första teståret.

Knivjustering 6/45, arbetshastighet 8 km / h