Exotisk användning av CombCut i Nederländerna: bekämpning av Ängsbräsma

Under goda förhållanden och med viss erfarenhet är sådana åtgärder också möjliga. Kommer alltid att vara det absoluta undantaget. Om vinden är ”vänder”, kan resultatet förändras avsevärt vid bekämpning av ängsbräsma (Cardamine pratensis). Men i detta fall blev resultatet godkänt.

Knivinställning 4 / 50, hastighet 8 km / h