Mekanisk ogräsbekämpning
med CombCut

Lyckegard website banners.004.jpeg

Reducera ogräs i växande gröda, utan bekämpningsmedel

Genom vår unika teknologi kan du bekämpa ogräs mekaniskt genom att kamma nere i grödan, selektivt skära bort ogräs och låta grödan växa vidare. Bättre för producent, konsument och vår miljö.

CombCut är utvecklad för ogräsbekämpning i grödor såsom spannmål, vall och betesmark men kan även användas för ogräsbekämpning i andra grödor såsom bönor, lök, majs och morötter.


CombCut i korthet:

Glödlampa_orange.PNG

Patenterad och kostnadseffektiv svensk metod

Hand_orange.PNG


Beprövad metod, utvecklad av ekologisk odlare

Jordglob_orange.PNG

Mekanisk lösning för ett hållbart jordbruk utan bekämpningsmedel

 
 
Blad_orange.PNG

Reducerar ogräs i växande gröda under hela växtsäsongen utan jordbearbetning

Traktor_orange.PNG

Energieffektiv med lågt dragkraftsbehov

Natur_orange.PNG


Används oberoende av radsystem, körspår och väderförhållande


Mer om CombCut

Vill du veta mer om CombCut och hur du kan reducera ogräs utan bekämpningsmedel?
Här hittar du information om vilka grödor du kan bekämpa, vilka ogräs CombCut fungerar i, hur du kommer igång och få tips, råd och svar på dina frågor. Har du ytterligare frågor, kontakta oss.

 
Lyckegard+website+banners.004.jpg

Vilka grödor kan man köra i?

Se exempel på vilka grödor du med fördel kan använda CombCut i.

Lyckegard+website+banners.005.jpg

Att bekämpa ogräs

Lär dig mer om ogräsbekämpning och vilka ogräs CombCut fungerar på.

CombCut_YouTube.jpg

Kom igång!

Se här hur du kommer igång med din CombCut.

Lyckegard+website+banners.001.jpg

Frågor & Svar

Här får du tips, råd och svar på dina frågor om hur du använder din CombCut.

Fördjupa dig ytterligare

För dig som vill ha ytterligare information om CombCut, hittar du filmer, broschyr, tekniska specifikationer och forskningsresultat här.

Play test.001.jpeg

Filmer

Här kan du se filmer med instruktioner, tester och demonstrationer av CombCut.

Images with icons.002.jpeg

Broschyr

Ladda ner broschyr med produktfakta om CombCut.

Images with icons.003.jpeg

Tekniska specifikationer

Här hittar du tekniska specifikationer om CombCut.

Images with icons.004.jpeg

Forskning

Läs om den forskning som har gjorts kring CombCut och ogräsbekämpning.

Boka en demonstration

Vill du se CombCut i verkligheten? Kanske på dina egna fält? Kontakta oss för att boka en demonstration.