Mekanisk ogräsbekämpning
med CombCut

Lyckegard website banners.004.jpeg

Reducera ogräs i växande gröda, utan bekämpningsmedel

Genom vår unika teknologi kan du bekämpa ogräs mekaniskt genom att kamma nere i grödan, selektivt skära bort ogräs och låta grödan växa vidare. Bättre för producent, konsument och vår miljö.

CombCut är utvecklad för bekämpning av ogräs i grödor såsom spannmål, vall och betesmark men kan även användas för ogräsbekämpning i andra grödor såsom bönor, lök, majs och morötter.

CombCut i korthet:

Artboard 8.png

En unik patenterad svensk metod för mekanisk ogräsbekämpning

Artboard 11.png

Utvecklad av en ekologisk odlare för odling utan kemikalier

Artboard 12.png

Energieffektiv med lågt dragkraftsbehov

Mer om CombCut

Vill du veta mer om CombCut och hur du kan reducera ogräs utan bekämpningsmedel? Nedan finner du information om hur CombCut fungerar, vilka grödor som du kan bekämpa och få fler tips och råd.

Lyckegard+website+banners.005.jpg

Att bekämpa ogräs

Lär dig mer om ogräsbekämpning och vilka ogräs som CombCut fungerar på.

Lyckegard+website+banners.004.jpg

Användning

Här nedan några exempel på hur du kan använda CombCut i just din gröda.

Lyckegard+website+banners.003.jpg

Hur funkar det?

Med CombCut skärs gräset nära marken, men grödan slinker igenom oskadd.

Lyckegard+website+banners.001.jpg

Tips & Råd

Här får du konkreta tips och råd om hur du använder din CombCut.

Fördjupa dig ytterligare

För dig som vill ha ytterligare information om CombCut finner du här filmer, broschyr, tekniska specifikationer och forskningsresultat.

Play test.001.jpeg

Filmer

Här finner du filmer med instruktioner, tester och demonstrationer av CombCut.

Images with icons.002.jpeg

Broschyr

Ladda ner broschyr med produktfakta om CombCut.

Images with icons.003.jpeg

Tekniska specifikationer

Här finner du alla tekniska specifikationer om CombCut.

Images with icons.004.jpeg

Forskning

Läs om den forskning som har gjorts kring CombCut och ogräsbekämpning.

Boka en demonstration

Vill du se CombCut i verkligheten? Kanske på dina egna fält? Kontakta oss för att boka en demonstration.