Forskning 

Just Common Sense AB deltar fortlöpande i olika forskningsprojekt för att utveckla CombCut tillsammans med externa institut, odlare  och företag. Det är viktigt för oss att utveckla och verifiera CombCuts användning och funktion.

Pågående projekt

 • OSCAR: en europeisk samarbetsforskningsprojekt för att utveckla mer hållbara system för hållbart jordbruk och öka mångfalden av täckgrödor. Delprojektet vi deltar i heter "Integrated weed management to increase yield and profitability in forage production"

Avslutade projekt 

Sammanfattningar avslutade projekt 

2008 - 2011 Utvärdering av tistelskäraren (CombCut) 

Notera: resultaten av denna forskning finns även integrerad i andra delar av denna hemsida. 

 • Tistelskäraren (fortsättningsvis kallad CombCut) kan tillfoga åkertisteln stora direkta skador.

 • Avskärningstidpunkt är en tajmingsfråga. Avskärning måste ske efter att åkertisteln börjat sträcka sig för att orsaka mekaniska skador på ogräset.

 • Avskärning försenar tillväxt och utveckling hos åkertistel och minskar fröproduktionen kraftigt. Läggs dessutom konkurrens från en gröda till så minskar produktionen av frö ytterligare. CombCut kan således även användas för att skära av blom- och fröställningar och på så sätt motverka fröspridning. (87 till 100% minskad mängd producerade blomknoppar).

 • Avskärning minskar mängden producerad biomassa (ovan- och underjordisk) av åkertistel över tid. Läggs dessutom konkurrens från en gröda till så minskar mängden producerad biomassa. (Ovan- och underjordisk) av ogräset ytterligare. (68 till 89% minskad mängd ovanjordisk torrsubstans (växten) samt 66 till 79% minskad mängd underjordisk torrsubstans (roten))

 • I krukexperimentet ökade skörden av vårkorn signifikant vid avskärning av åkertistel i korn jämfört med obehandlat led. (76-94% högre kornskörd)

 • I fältexperimenten 2009 hittades en negativ påverkan av åkertistel på grödbiomassan under sommaren, men fältvariationen var för stor för att påvisa signifikanta skillnader i vårveteskörden på hösten mellan skuret och oskuret led.

 • Avskärning bör ske före grödans stråskjutning för att undvika skador på grödan och sänkning av kärnskörden. Detta gäller i synnerhet när man har en aggressiv inställning på knivarna.

 • För att få bästa effekt av CombCut bör man vid avskärning ha en konkurrenskraftig (tät och fin) vårsädesgröda i god tillväxt. Detta förstärker effekten av avskärningen så att åkertistel undertrycks och grödan gynnas ännu mer. Detta är extra viktigt vid stora mängder åkertistel.

 • Om knivarna ställs in på ett mer aggressivt sätt så får man bättre effekt på åkertistel men också ökad risk för skador på vårsädesgrödan.

 • För att minska fröspridningen av åkertistel så kan CombCut användas för att skära av dess blommor och fröställningar ovanför grödan senare under säsongen. 

Läs hela rapporten hos ekoforsk genom att klicka här: Slutrapport