Om oss

Produkter utvecklade av ekologiska lantbrukare för lantbrukare.

I början av 2000-talet gick den ekologiska odlaren Jonas Carlsson på sina fält i sydöstra Sverige. Han hade stora problem med åkertistel i sina spannmålsodlingar och när han gick och drog händerna genom spannmål och ogräs fick han idén hur han skulle lösa detta problem. Detta blev grunden för CombCuts teknologipatent vilket bygger på idén om att nyttja den fysiska skillnaderna mellan ogräset och spannmålen, detta gör det möjligt att kamma grödan och skära ogräs nere i spannmål och vall. 

Tio år har gått sedan den första CombCut såldes i Sverige och idag finns vi i många länder över hela världen. Jonas säger att det har varit en äventyrlig och lärande resa som har fått honom att växa som person. Han säger att för att utveckla ett hållbart jordbruk behöver vi en hel del nya innovationer och nya idéer för hur man löser framtidens problem. Detta tankesätt genomsyrar idag bolaget. Han hoppas även att hans arbete med CombCut kan inspirera fler odlare att utveckla sina idéer till nya lösningar och produkter som gör att ekologiskt jordbruk lyckas ännu mer i framtiden.

agriculture-arable-barley-265216.jpg

Företagets verksamhet stödjer det hållbara jordbruket

Vi jobbar med mekaniska lösningar av ogräsproblem i olika typer av grödor. Vi vill bidra till en minskad användning av herbicider (bekämpningsmedel) i jordbruket - helt enkelt för att det är bättre för lantbrukaren, vår miljö men även för våra växter och den mat vi äter.

Möjligheterna för Lyckegård är många och en del är fortfarande outredda. Bättre kunskap och lösningar för bekämpning av skadeväxter är en förutsättning för att bedriva ett hållbart lantbruk.


Den globala resan för CombCut

CombCut har sålts i många länder i Europa, Kanada, USA, Australien och Japan. Även om grödorna är mer eller mindre desamma i dessa länder varierar naturligtvis ogrästrycket beroende på området, kontinent och klimat. Nära samarbeten med lokala odlare är därför en viktig del i strategin för att nå nya marknader och se till att CombCuts effektivitet är maximal i det valda området. 

Nuvarande ägarbas bestående av grundaren Jonas Carlsson, Almi Invest, Entreprenörsinvest samt en grupp privata investerare stödjer vårt fortsatta arbete med att skapa förutsättningar för lantbrukare att bedriva en hållbar produktion. Vi som jobbar på Lyckegård idag är Jonas, Christian, Carina, Joel, Larry, Alex, Hans, Helena och Thomas.

vladimir-malyutin-105283-unsplash.jpg

Lyckegård i korthet

 

→ Vi utvecklar och säljer innovativa lösningar till lantbrukare med fokus på mekanisk bekämpning av ogräs och skadedjur med positiv påverkan på producent, konsument och miljö.

→ Vi vill bidra till ett hållbart lantbruk och en matproduktion som är sund för lantbrukare, konsument och vår miljö.

→ Genom kunskap och våra produkter arbetar vi för att ge lantbrukare förutsättningar att bedriva en hållbar produktion som genererar ett ekonomiskt och personligt välmående samt ger hälsosam mat till konsumenter.

 

 

kai-oberhauser-252546-unsplash.jpg